Origin of EMPs awarded to: currently classified in:
Carmen CAPITINI
San Marino / SMR&500036

Open
Women

Record Historic Rank
Open:  4136
Women:  1154
EMPs
Open:  10
Women:  10
Title(s) 
 
Current
Open: 
Women: 
Open: 
Women: 

Event Venue Rank EMPs Title
41st EUROPEAN TEAMS - Women Teams Menton 1993 19 3  
40th EUROPEAN TEAMS - Women Teams Killarney 1991 12 6  
39th EUROPEAN TEAMS - Women Teams Turku 1989 18 1  
EGM: European Grand Master / EM: European Master
European Champion: Open / Women / Seniors / Juniors / Mixed