Origin of EMPs awarded to: currently classified in:
Wlodzimierz ILNICKI
Poland / POL&500191

Open
Seniors

Record Historic Rank
Open:  1714
Seniors:  369
EMPs
Open:  79
Seniors:  77
Title(s) 
 
Current
Open:  1831
Seniors:  338
Open:  10
Seniors:  10

Event Venue Rank EMPs Title
Montecatini 2017 Senior Pairs   13 5  
Tromso 2015 Senior Teams   6 5  
6th EUROPEAN OPEN BRIDGE CHAMPIONSHIPS - Senior Pairs Ostend 2013 3 55  
Poznan 2011 Senior Teams   4 10  
12th WORLD CHAMPIONSHIPS - Senior Pairs Verona 2006 62 2  
4th EUROPEAN MIXED CHAMPIONSHIPS - Mixed Pairs Monte Carlo 1996 91 2  
EGM: European Grand Master / EM: European Master
European Champion: Open / Women / Seniors / Juniors / Mixed