EMPs awarded at the:

3rd EUROPEAN TRANSNATIONAL CHAMPIONSHIPS

Senior Pairs

Antalya 2007


Name Country EBLCode Rank EMPs Title
Ergun KORKUT Turkiye TUR340293 8 30    
Jacek LEW Poland POL&500353 9 25    
Jozef POCHRON Poland POL&500505 9 25    
Leszek KWIATKOWSKI Poland POL2509 10 22    
Kazimierz OMERNIK Poland POL4665 10 22    
Irving GORDON Scotland SCO12998 11 19    
Bill PENCHARZ England ENG34901 11 19    
Peter CZERNIEWSKI England ENG93773 12 16    
Christopher DIXON England ENG096396 12 16    
Dano DE FALCO Italy ITADFN006 13 13    
Guido RESTA Italy ITARSD001 13 13    
Andrzej BEREZECKI Poland POL&500028 14 11    
Janusz RADECKI Poland POL6876 14 11    
Anthony N GORDON England ENG22291 15 9    
Roger JACKSON England ENG47423 15 9    
EGM: European Grand Master / EM: European Master
European Champion: Open / Women / Seniors / Juniors / Mixed

Page 2 of 4
< First   Previous         Next   Last>

to see EMPs awarded to nationals of a specific
country in this event, select the country
Country: 

seek EMPs awarded in another event