1st European Winter Transnational Championships Team
Line-Ups
7th European Open Championships

vs
Open Room   Closed Room
SOUMPLIS Michail BAKKE Christian
SAELENSMINDE Erik GILLIS Simon POLLATOU Ioanna-Aikaterini PAPASPYROU Iasonas-iraklis
KAPIRIS Dimitrios BROGELAND Boye

• For the team record, click on the team name.

Close Window