15th European Youth Pairs Championships Round 2 U16 Pairs

Timothy KERR - Amaan KASSEY
Session Result: 47.57, Rank 8.
Overall result: 58.10, Rank 2
Board Dir. Opponent Cont Decl Lead Tricks NS EW MPs NS MPs EW Percentage  
17  EW YIN J. - CAO C. 1NT
WestNorthEastSouth
-Pass1x
1Pass1NTPass
PassPass
3     120  7.17  4.83  40.28%   
18  EW YIN J. - CAO C. 3
WestNorthEastSouth
--11
Pass3PassPass
Pass
K   140    7.17  4.83  40.28%   
19  EW KNIE-ANDERSEN E. - KNIE-ANDERSEN S. 1
WestNorthEastSouth
---1
PassPassPass
3   90    7.17  4.83  40.28%   
20  EW KNIE-ANDERSEN E. - KNIE-ANDERSEN S. 4
WestNorthEastSouth
Pass11NT2
334Pass
PassPass
A   11    650  6.00  6.00  50.00%   
21  NS ZAIDENBERG GATT S. - VINEVICH H. 3NT
WestNorthEastSouth
-PassPassPass
1Pass1Pass
1NTPass2NTPass
3NTPassPassPass
6     400  2.50  9.50  20.83%   
22  NS ZAIDENBERG GATT S. - VINEVICH H. 3
WestNorthEastSouth
--11
Pass222
PassPass3Pass
Pass3PassPass
Pass
9   10  170    8.33  3.67  69.44%   
23  NS KONSTACKA E. - PYSZKOVA V. 5
WestNorthEastSouth
---1
1NT234
PassPass5Pass
PassPass
A   10  100    11.83  0.17  98.61%   
24  NS KONSTACKA E. - PYSZKOVA V. 2
WestNorthEastSouth
PassPass22
PassPassPass
J   140    6.00  6.00  50.00%   
25  NS TSEKIROGLOU K. - PAPASPYROU D. 3
WestNorthEastSouth
-PassPass1
Pass1NTPass3
PassPassPass
7   10  170    7.17  4.83  59.72%   
26  NS TSEKIROGLOU K. - PAPASPYROU D. 3NT
WestNorthEastSouth
--Pass1
xPass2Pass
3Pass3NTPass
PassPass
A   10    630  0.17  11.83  1.39%   
27  EW FELKERE F. - MACERALIKA K. 3NT
WestNorthEastSouth
---1
PassPassxxx
1PassPass1NT
Pass2NTPass3NT
PassPassPass
A     100  1.33  10.67  88.89%   
28  EW FELKERE F. - MACERALIKA K. 2
WestNorthEastSouth
1Pass1Pass
1Pass2Pass
PassPass
A   50    10.67  1.33  11.11%   

Close Window