27th European Youth Teams Championships Team
Line-Ups
7th European Open Championships

vs
Open Room   Closed Room
KRASA Mikulas SKOURTSIDIS Kanellos
FOTEINAKIS Ioannis KONSTANTINIDOU Nikoleta CHROBOK Filip WALACH Ivo
GILLAR Laura Luiza TYPALDOS Panagiotis Ioulios

• For the team record, click on the team name.

Close Window