27th European Youth Teams Championships Team
Line-Ups
7th European Open Championships

vs
Open Room   Closed Room
TYLVAD Aron TYPALDOS Panagiotis Ioulios
FOTEINAKIS Ioannis KONSTANTINIDOU Nikoleta RASMUSSEN Alma Ertbjerg HENRIKSEN Line
TYLVAD Daniel SKOURTSIDIS Kanellos

• For the team record, click on the team name.

Close Window