54th European Teams Championships Team
Line-Ups
Women Teams

vs
Open Room   Closed Room
DOBBELS Tine KATSARELI Efi
POLITOU Angeliki KOTRONAROU Anastasia ANGELINI Letizia COUTEAUX Antonella
DRIESSENS-JEUNEN Veronique STATHAKOPOULOU Reggina

• For the team record, click on the team name.

Close Window