8th European Open Championships Team
Line-Ups
Mixed Teams

vs
Open Room   Closed Room
GAWRYS Piotr HU Mao Yuan
WANG Weimin ZHENG Yili MAHAFFEY Jim RADIN Judi
SHI Sylvia LIU Yi Qian

• For the team record, click on the team name.

Close Window