8th European Open Championships Team
Line-Ups
Mixed Teams

vs
Open Room   Closed Room
LI Xiaoyi LONG Hao
HU Xiao YANG Jinghui WU Shaohong GAO Fei
WANG Yanhong GONG Wangying

• For the team record, click on the team name.

Close Window