7th European Open Championships Team
Line-Ups
WOMEN TEAMS

vs
Open Room   Closed Room
SHAN Xingxing LU Yan
WANG Hongli ZHANG Yu ZHAO Bing CHEN Yiyi
WANG Nan LIU Yan

• For the team record, click on the team name.

Close Window