6th European Open Bridge Championships Round
2
Swiss Open Teams

Board 17. Dealer North. None Vulnerable.
  ♠ T 7 3
T 8 7 3 2
K 8 6 5
♣ 5
♠ K J 4
K 9 6
J 9
♣ 9 7 6 4 3
Bridge deal ♠ A 5
A Q J 5 4
Q 2
♣ A K 8 2
  ♠ Q 9 8 6 2
-
A T 7 4 3
♣ Q J T
 
 
Table Home Team Visiting Team Room Cont. Decl. Lead Tricks NS EW Home Res. Vis Res.
ANGELINI BRIDGE TEAM  BARRACUDA  Open 4  Q   50       
Closed 4  2   50   
ALFA ROMEO  TUTU  Open 4  2   10    420     
Closed 4  3   10    420 
DE BOTTON  COLDEA  Open 4  Q   10    420     
Closed 3NT  6   10    430 
BRICKLAYER  MOSSOP  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
HUNGARY GAMAX  DE TESSIERES  Open 4  Q   50    10   
Closed 4  Q   10    420 
BEILDORF  DOCTOR POLAND  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
MONACO Z  VITAS  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
ISRAEL EIDI  PERRON 2  Open 4  Q   50    11   
Closed 4 A     500 
ISRMANY  DENMARK  Open 4  3   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
10  MORTON  FRENCKEN  Open 4  6   10    420    10 
Closed 4  2   50   
11  MARUPE  ABAX  Open 4  Q   50       
Closed 4  A   50   
12  BADGER T  BEIJING TRINERGY  Open 4  Q   10    420   
Closed 3NT  6     400 
13  CHAPUL  ASSAEL  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
14  SQUEEZE  ROYAL ANTWERP  Open 4  Q   50    10   
Closed 4  Q   10    420 
15  KCB Invest  EL VICTORIOS  Open 4  Q   10    420   
Closed 4  Q   11    450 
16  ROBERTSON  KERDIZO  Open 5 A     300     
Closed 4 6     300 
17  COOREMAN  GROUPE FRANCE  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
18  THE CHEETAH  SPS CONSTRUCTION  Open 4  2   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
19  BEAUVILLAIN  NED BLUE  Open 4  Q   10    420    10 
Closed 3NT  3   50   
20  HARARI  GREECE  Open 3NT  3     400   
Closed 4  Q   10    420 
21  MONACO A  TREBOLES  Open 5 A   10    100   
Closed 3NT  2     400 
22  HET WITTE HUIS  AUSTRIA OPEN  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
23  MAHAFFEY  CHATEAU ROSSENOVO  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
24  FOX  4 TOPS  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  2   10    420 
25  HARRIS  TOPBRIDGE  Open 4  A   50    10   
Closed 4  Q   10    420 
26  RIEHM  CONSUS  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
27  BRENO  REKSTAD  Open 3NT  2     400   
Closed 4  Q   10    420 
28  JOLLY LOMBARD  IREAL  Open 4  Q   50     
Closed 4 J     300 
29  VENTIN  SVEINDAL  Open 4 4     500   
Closed 4  Q   10    420 
30  K4  CAPPELLER  Open 4  6   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
31  PAUNCZ  ERA  Open 4  Q   10    420   
Closed 3NT  7     400 
32  SANSAR  ZEEROB  Open 4  Q   10    420     
Closed 3NT  2   10    430 
33  LINDQVIST  APOLLOSOYUZ  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  7   10    420 
34  MAZURKIEWICZ  DAR INDIA  Open 3NT  5   50    10   
Closed 4  Q   10    420 
35  NED RED  NOR WEST  Open 4  Q   12    480   
Closed 4  Q   11    450 
36  PENFOLD  DEN U20  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
37  DE MICHELIS  SMISPI  Open 3NT  3   50    10   
Closed 3NT  3     400 
38  GOTARD  NORWAY LADIES  Open 5  Q   100    11   
Closed 4  Q   10    420 
39  GILLIS  PIEDRA  Open 4  2   10    420   
Closed 3NT  Q     400 
40  NERAZZURRI  TEXAN ACES  Open 4 A     100   
Closed 4  Q   50   
41  ALLIX  HELLE  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
42  MCGUIRE  DEN U25  Open 4  Q   50    11   
Closed 4  Q   11    450 
43  STOKKEN  ONSTEIN ACES  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
44  OSTANDINGOVATION  MATUSHKO  Open 4  Q   10    420   
Closed 3NT  Q     400 
45  MPE LATTERIA TINIS  POLAND  Open 4  A   50     
Closed 3  Q   10  130   
46  DEUTSCHLAND  HAUGE  Open 4  Q   10    420    10 
Closed 4  Q   50   
47  THE WHITE HOUSE 2   LEBEL  Open 3NT  2   10    430   
Closed 5 A     300 
48  BUCHAREST 4  ANNA  Open 3NT  3     400   
Closed 4  Q   10    420 
49  KENDRICK  GEEL  Open 3NT  4   50    10   
Closed 3NT  2     400 
50  DE LIEDEKERKE  PS CZ  Open 4  Q   50       
Closed 4  J   50   
51  NED AUT  SMILGAJS  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
52  TEXAN AND THE TURKS  MORAN  Open 4  Q   10    420    10 
Closed 4  J   50   
53  ROSENTHAL  ISRAEL EMERALD  Open 4  Q   10    420   
Closed 3NT  9   12    490 
54  IRENS  TEAM PHARMASERVICE  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  6   10    420 
55  OPATIJA   MABO FROJ  Open 3NT  7     400    10 
Closed 4  2   50   
56  ISRABEL  OLIVER  Open 4  Q   10    420    10 
Closed 4  Q   50   
57  DOK  CIRCUS  Open 4  Q   10    420   
Closed 5 A     300 
58  MASSELLI  FYRUN  Open 4  Q   10    420     
Closed 4  Q   10    420 
59  PESSOA  VILLA FABBRICHE  Open 4  Q   50    10   
Closed 4  Q   10    420 
60  YAMATA  ALINEO  Open 4  8   10    420     
Closed 4  Q   10    420 

• For the team record, click on the team name.
• For the match details, click on the table number.
• For bidding and play information, click on the number of tricks.

Close Window