54th European Team Championships Session 3
Cumulative

Qualifier

Rank Pair Boards MPs %
  LIU Y. - ZHANG X.  16  1,729.00  64.32 
  OCYLOK D. - KOKOT J.  16  1,623.00  60.38 
  LU Y. - ZHAO Y.  16  1,615.00  60.08 
  CHEN Y. - TANG T.  16  1,596.00  59.38 
  SUN J. - XU J.  16  1,590.00  59.15 
  YANG F. - YU W.  16  1,568.00  58.33 
  WANG Y. - YUAN Z.  16  1,471.00  54.72 
  FAN L. - WANG Y.  16  1,454.00  54.09 
  DENG C. - LIU H.  16  1,406.00  52.31 
10    YANG J. - YAO T.  16  1,379.00  51.30 
11    GAO Y. - XU T.  16  1,362.00  50.67 
12    TONG J. - ZHOU C.  16  1,348.00  50.15 
13    ZALEWSKA J. - CIUNCZYK H.  16  1,337.00  49.74 
14    LU M. - XU H.  16  1,313.00  48.85 
15    GE C. - LU Y.  16  1,312.00  48.81 
16    ZAREBA A. - SUCHODOLSKA M.  16  1,283.00  47.73 
17    HARPER B. - SCHWARTZ J.  16  1,252.00  46.58 
18    WANG P. - YAN T.  16  1,226.00  45.61 
19    LANG N. - ZHANG T.  16  1,214.00  45.16 
20    DAI H. - LIU Y.  16  1,208.00  44.94 
21    MA S. - YU F.  16  1,206.00  44.87 
22    DHIR A. - WEINGARTEN M.  16  1,185.00  44.08 
23    CHEN Y. - RUAN X.  16  1,181.00  43.94 
24    FU Y. - WANG R.  16  1,173.00  43.64 
25    WANG J. - YU Z.  16  1,151.00  42.82 
26    JIANG Y. - TANG Q.  16  1,122.00  41.74